Lean vs Agile

In de toepassing zijn Lean en Agile heel verschillend. Het belangrijkste verschil is dat Agile de optimalisatie van het ontwikkelproces betreft, terwijl het bij Lean is gericht op de optimalisatie van het operationele proces.
In de meeste gevallen betreft het ontwikkelproces één uniek product, terwijl het operationele proces een serie producten betreft. Binnen een Lean-omgeving is het einddoel duidelijk gedefinieerd, terwijl binnen een Agile-omgeving het einddoel juist niet van tevoren vaststaat. De focus binnen een Lean-omgeving is om op een zo efficiënt mogelijke manier zoveel mogelijk hoogwaardige producten of diensten te leveren.

Fute

CONTEXT

Binnen een Lean-omgeving is het de bedoeling om variatie en iteraties te voorkomen, terwijl in een Agile-omgeving juist veel ruimte is om te ontdekken en te onderzoeken om tot de beste oplossing te komen. 

Tijdens het Agile-ontwikkelproces worden factoren continu beoordeeld en gewijzigd op basis van nieuwe informatie of feedback. Lean principes en tools worden toegepast in omgevingen zoals productie, logistiek, zakelijk en financiële dienstverlenging, gezondheidszorg en bij de overheid, met als gemeenschappelijk doel om doorlooptijd en operationele kosten doorlopend te verminderen en tegelijkertijd de kwaliteit te verbeteren. De Agile-methodiek vindt haar oorsprong in de creatieve- en ontwikkelomgeving, zoals software en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. 

We kunnen daarom niet zeggen dat de ene methode beter is dan de andere. De vraag die gesteld moet worden is waar je Agile moet toepassen en waar je Lean moet toepassen? Agile is de meest geschikte methode om toe te passen op ontwikkelprocessen, terwijl Lean de meest geschikte methode is om toe te passen op operationele processen.

 

OPDRACHT

Womack, Jones en Roos publiceerden twee succesvolle boeken getiteld ‘The machine that changed the World’ (1990) en ‘Lean Thinking’ (1996). Beide boeken gaan over de revolutie in de industrie en beschrijven uitvoerig het Toyota productiesysteem. Ze vergelijke deze manier van werken met de traditionele massaproductie zoals die wordt toegepast door andere bedrijven in de westerse wereld. Zij beschrijven de volgende vijf principes in hun boek ‘Lean Thinking, gebaseerd op hetgeen ze geobserveerd hebben bij Toyota:

Lean-principes Omschrijving

Waarde Definieer wat de waarde is voor de klant

Waardestroom Benoem de waardestroom; Elimineer verspilling

Flow Creëer een constante flow

Pull Produceer allen op basis van vraag

Perfectie Continue verbetering.

 

Binnen Lean is het identificeren en elimineren van verspillingen één van de belangrijkste activiteiten. Verspillingen worden ook wel Wast of Muda genoemd. We onderscheiden acht vormen van verspilling.

1. Overproductie  Produceer meer dan klantvraag

2. Wachten Wachten en ongeplande stilstand

3. Transport Verplaatsen van materialen/ producten 

4. Over processing Onnodige bewerkingen

5. Voorraad Onnodige grondstoffen en (tussen)voorraad

6. Beweging Zoeken en onnodig lopen/ verplaatsen

7. Fouten Fouten, afkeur, scrap of slechte kwaliteit

8. Onbenutte kennis Niet gebruiken van aanwezige kennis/ kunde

 

Lean Principes

Womack, Jones en Roos publiceerden twee succesvolle boeken getiteld ‘The machine that changed the World’ (1990) en ‘Lean Thinking’ (1996). Beide boeken gaan over de revolutie in de industrie en beschrijven uitvoerig het Toyota productiesysteem. Ze vergelijke deze manier van werken met de traditionele massaproductie zoals die wordt toegepast door andere bedrijven in de westerse wereld. Zij beschrijven de volgende vijf principes in hun boek ‘Lean Thinking, gebaseerd op hetgeen ze geobserveerd hebben bij Toyota:

 

Lean-principes  Omschrijving

Waarde Definieer wat de waarde is voor de klant

Waardestroom Benoem de waardestroom; Elimineer verspilling

Flow Creëer een constante flow

Pull Produceer allen op basis van vraag

Perfectie Continue verbetering.

 

Binnen Lean is het identificeren en elimineren van verspillingen één van de belangrijkste activiteiten. Verspillingen worden ook wel Wast of Muda genoemd. We onderscheiden acht vormen van verspilling.

1. Overproductie Produceer meer dan klantvraag

2. Wachten Wachten en ongeplande stilstand

3. Transport Verplaatsen van materialen/ producten 

4. Over processing Onnodige bewerkingen

5. Voorraad Onnodige grondstoffen en (tussen)voorraad

6. Beweging Zoeken en onnodig lopen/ verplaatsen

7. Fouten Fouten, afkeur, scrap of slechte kwaliteit

8. Onbenutte kennis Niet gebruiken van aanwezige kennis/ kunde

 

 

Agile Principes

Op het gebied van projectmanagement en continue verbetering is Agile één van de grootste revoluties van de afgelopen twee decennia. In 2001 heeft een groep van 17 softwareontwikkelaars het Agile Manifesto gepubliceerd waarin d uitgangspunten van Agile zijn geformuleerd. Het Agile Manifesto wilde de traditionele benadering van softwareontwikkeling veranderen, de ontwikkeltijd van nieuwe software drastisch verkorten en de kwaliteit verbeteren. Tegenwoordig wordt Agile niet alleen toegepast in softwareontwikkeling, maar is het uitgegroeid tot één van de meest toegepaste projectmanagementmethodes voor met name productontwikkeling. We zullen eerst de vier fundamentele waarden van agile beschrijven en daarna de 12 principes. 

 

1. Mensen en interactie boven processen en tools
2. Werkende producten boven allesomvattende documentatie
3. Klantensamenwerking boven contractonderhandeling
4. Inspelen op verandering boven volgen van een plan


12 principes van het Agile Manifesto:

 
1. Stel de klant tevreden
2. Omarm verandering
3. Frequente levering
4. Samenwerking in teams
5. Vertrouwen en ondersteunen
6. Persoonlijke communicatie
7. Werkende producten
8. Duurzame ontwikkeling
9. Doorlopende aandacht
10. Streven naar eenvoud
11. Zelforganiserende teams
12. Evalueren en aanpassen

Heeft u ook een vraagstuk rondom de wijziging van uw organisatiestructuur?

Reinier van Dijk

Oprichter Fute